пещера Темната дупка

Пещерата се намира на югоизточния склон на планината Козница, северозападно от гара Лакатник на левия бряг на река Искър на 27 метра над нейното ниво в стената на скален венец. Образувана е в тъмни среднотриаски варовици (ладин) на Милановската синклинала. Пещера Темната дупка представлява система от 2 големи основни галерии, между които са разположени още множество по-малки. Цялата тази композиция е разположена на 4 етажа, като първият е все още непроучен. По дъното на пещерата тече пълноводна река, изтичаща от извора Житолюб. Варовиковите води са формирали най-разнообразни помещения, образувания, безоточни езера, прагове, водопади и други пещерни красоти. Пещерата има богата фауна. Освен прилепното разнообразие, в недрата и живеят и 17 троглобионта (организми, които
населяват пещерни екосистеми и са се адаптирали към живот без светлина). По-голямата от двете основни пещерни галерии е с почти 1 км. дължина. През нея протича основната подземна река, оформяйки широки и големи пещерни галерии. По-малката е около 700 метра без прилежащите галерии. Когато има изключително много валежи и снеговалежи, нивото на водата силно нараства и тя излиза от входа на пещерата. По-старооткритите подземни пространства са бедни на пещерни образувания, но в новооткритите разнообразието е много богато. Пещерата е обявена за природна забележителности през 1962 година. Темната дупка е получила нарицателното си название “Училището на софийските пещерняци”. Правен е неуспешен опит за електрифициране на пещерата. Входът ѝ се намира на 27 метра над река Искър. До него води облагородена екопътека с парапети. Достъпът е свободен.